Pracovné ponocovanie: Čo ste o zdravotných rizikách nevedeli?

Aký je to pocit, keď opäť raz a znovu čítame vetu: Vedci zistili že,… Po nej už pomaly ale isto prestáva väčšina z nás vnímať akúkoľvek správu aspoň trochu pozitívne. Ale na druhej strane, môžeme prísť o informácie, ktoré nám hocikedy môžu zachrániť aj samotný život.

Makať, makať a makať.  Financie sú k životu určite potrebné, avšak dlhé hodiny práce, ktoré sa nám ešte viac nútene predlžujú, majú na naše zdravie oveľa horší vplyv, ako sme si možno mysleli.Vedeli ste, že aj výskumy zaoberajúce sa zdravým potvrdzujú, že časovo náročná práca ohrozuje okrem duševného zdravia aj správnu činnosť srdca?  K vyššiemu riziku srdcových ochorení sú náchylní najmä britskí  zamestnanci, ktorí podľa údajov, pracujú z pomedzi ,,pracantov“ najdlhšie v Európe.

Výskum z minulého mesiaca, zahŕňajúci viac ako 85 000 pracovníkov po celej Európe preukázal že práci, ktorej venujete viac ako 55 hodín v týždni, skutočne zvyšuje riziko začiatku fibrilácie predsiení až o 40%, vďaka ktorému dochádza k rýchlejšiemu srdcovému tepu a tým aj k úrazom a záchvatom. Prekvapivým ostáva fakt, že riziko ostáva vysoké aj pri ľuďoch, ktorí už mali zdravotné problémy akými sú napríklad obezita.

K fibrilácii predsiení môže dôjsť aj prostredníctvom vysokého tlaku, diabetesu ako aj samotnej genetickej predispozície. Počas desiatich rokov výskumov, sa vedci pokúšali zmeny v týchto faktoroch kontrolovať, avšak nezamerali sa na všetky pracovné miesta akými sú kancelárie, ale dali prednosť skôr stavebným prácam a odkladaným nočným odchodom. Prekvapivou novinkou ostáva fakt, že u dlhodobej štúdie bolo preukázané, že počas piatich rokov práce v pozícii nadčasov zdravotných sestier, môže dôjsť až k 4% pravdepodobnosti vzniku mozgovej príhody.

Zdá sa, že nočné pracovanie, nie je vždy tým najlepším riešením.

Zdroj textu: The guardian

Zdroj Fotografie: workinginpeelhalton.comBuďte prvý