Tri zručnosti, ktoré by podľa psychológov mali mať všetci manažéri 

Založiť si vlastnú spoločnosť, ktorá vám zaistí sľubnú budúcnosť a komfort počas zvyšku vášho života je na prvé počutie veľmi dobrý nápad. V skutočnosti je to ale veľmi veľa povinností, ktoré táto činnosť so sebou prináša. 

Dá sa to však zvládnuť, vyžaduje si to ale v prvom rade silnú osobnosť vo vedení, ktorá sa s týmito a mnohými inými situáciami musí bez najmenších problémov vysporiadať.  Podľa najnovších štúdií sa psychológovia zhodli na tom, že najlepším predpokladom pre dobré riadenie sú dôležité tri vlastnosti, bez ktorých sa žiadny manažér nezaobíde. Disponujete nimi aj vy?

Ak nie, mali by ste využiť kvalitné tonery HP vo vašej tlačiarni na získanie všetkých podkladov o dôležitých informáciách ohľadom toho, ako riadiť podnik, alebo si prečítať nasledovný článok.

Schopnosť viesť tím

Manažéri sa často dostávajú do situácií, pri ktorých je nutné zmobilizovať všetky svoje sily. Raz je to s väčším, inokedy s menším neúspechom pri ich zvládaní. V niektorých prípadoch sa z nich stávajú životne dôležité medzníky, ktoré sa pod tlakom životných podmienok nedajú vždy len tak jednoducho vyriešiť. A zvládanie takýchto úloh sa u manažérov charakterizuje ako komplexný systém a proces, ktorý je sprevádzaný aj rôznymi psychologickými prejavmi.

Aby toho nebolo na ich pleciach príliš veľa vytvárajú si vo svojom pracovnom okolí tím z ľudí, ktorým najviac dôverujú. Túto dôveru by ale v súvislosti s delegovaním určitých právomocí mali zamestnanci aj pociťovať. Samozrejmosťou je výkonný notebook Xiaomi alebo služobný mobil. Okrem toho je nutné myslieť aj na správne motivovanie tímu v rámci jeho lepšej efektivity.

Zvládať náročné situácie

Ak sa vedenie podniku ocitne v krízovej a zložitej situácii, má manažér niekoľko možností. Jednou z nich je schopnosť veci riešiť v daný okamih, a to zmenou a poučením do budúcnosti. V inom prípade sa môže viac sústrediť na sprievodné prejavy vzniknutých problémov. Ide teda o základné spôsoby riešenia komplikácií z hľadiska:

  • zamerania sa na daný problém
  • zamerania sa na emócie
  • zamerania sa na únik

Sú to vzorce zvládania, inak nazývané aj copingové stratégie týchto stavov a situácii, ktoré by mali dobrí manažéri zvládať na tej najvyššej úrovni bez toho, aby to ovplyvnilo chod celej firmy.

Vedieť uplatniť svoje skúsenosti v praxi

U dobrého manažéra by nemala chýbať schopnosť taktu, otvorenosť, odvaha, zodpovednosť a samozrejme aj zmysel pre humor. Manažérom sa ale človek nestane len vďaka tomu, že bude týmito vlastnosťami disponovať. Musí ich vedieť aplikovať do praxe a vhodne využiť v prospech riešenia všetkých menej a viac náročných situácii.

Bez ohľadu na povolanie a profesiu sa asi každý jeden z vás denne ocitá v situáciách, ktoré nie sú práve jednoduché, no človek zastupujúci veľkú organizáciu svojim konaním ohrozuje aj ľudí v nej, preto by si mal osvojiť minimálne tieto tri základné predpoklady ideálnej osobnosti manažéra. Na škodu to určite nie je.

"Čo si dokáže ľudská myseľ predstaviť a čomu uveriť, to dokáže aj dosiahnuť." Napoleon HillBuďte prvý