Na pražskom nábreží vznikne wellness centrum podľa architekta Petra Jandu

O obnove tradície riečnych plavární na viacerých nábrežiach Prahy sa uvažuje už niekoľko rokov. V rámci revitalizácie týchto priestorov vypracovala architektonická skupina brainwork spolu s úspešným architektom Petrom Jandom projekt inšpirovaný historickou témou riečnych plavární. Stavba má byť osadená do mestského priestoru Rašínovho nábrežia na rieke Vltava.

Aktuálny projekt Petra Jandu transformuje historické plavárne do súčasnej podoby luxusného plávajúceho bazénu. Hlavnou ideou celého architektonického plánu týchto verejných kúpeľov je ich historická tradícia, keďže podobné stavby boli stálou súčasťou mestských priestorov. Stretávala sa tu a využívala ich široká skupina obyvateľov. Tvorcovia projektu sa chcú vyhnúť snobským wellness stavbám – projekt má byť oslavou kúpania, voľného času stráveného pri vode a starostlivosťou o telo i ducha.

Foto: Petr Janda/brainwork

Situovanie kúpeľov nadväzuje na logiku historického umiestňovania plavární pri nábreží Vltavy, konkrétne na Rašínovom nábreží. Plávajúca plaváreň sa bude nachádzať na konci nábrežia medzi rampou za železničným mostom a masívom vyšehradskej skaly. Vybudovanie kúpeľov má byť istým logickým doplnením týchto mestských priestorov. Architektúra telesa bude pozostávať z plávajúceho bazéna napojeného na loď, ktorá bude prepojená na stenu nábrežia. Vzhľad tohto plávajúceho telesa je inšpirovaný tradičnými pražskými riečnymi kúpeľmi. Nákladná loď, na ktorú bude napojený bazén, je takisto inšpirovaná tradíciou – konkrétne konštrukčným systémom oceľových rebier, ktorými disponujú všetky vltavské lode.

Maximálny servis v tradičných priestoroch

Areál pozostáva z troch funkčných blokov: šatňového, reštauračného a wellnessového, pričom všetky sú naviazané na hlavnú halu. Kapacita priestorov sa odhaduje na približne 200 osôb. Do objektu môžu návštevníci vstúpiť dvojakým spôsobom – z nábrežnej promenády cez schody, alebo cez podpalubnú úroveň, ktorá vedia priamo k šatňovému sektoru. Vstúpiť na strešnú pobytovú zónu sa dá prostredníctvom rámp aj z podpalubia, nielen vonkajšími schodmi. Okrem šatňového a sociálneho zariadenia návštevníci budú môcť využiť maximálny servis v reštauračnej časti, ktorá z interiéru ponúka výhľad na bazén.

Na opačnej strane lode sa zas nachádza wellness blok, ktorý má obsahovať sauny, parné kúpele, ochladzovanie a sociálne zariadenia naviazané na oddychovú miestnosť. Tá je sklenou stenou prepojená s vonkajším priestorom relaxačnej terasy s kruhovým hydromasážnym a bublinkovým bazénom.

Celý priestor vonkajšej paluby tvorí jednoliaty povrch terasy, ktorá bude vyrobená z tropického dreva. Tento materiál umožní v akejkoľvek jeho časti pohodlné rozloženie deky, uteráka alebo len posedenia priamo na ňom – návštevníci si môžu maximálne priplatiť za ležadlo. Z vyvýšenej paluby je opäť skvelý výhľad na plochu bazénu. Samotný bazén je koncipovaný tak, aby bol prevádzkovaný celoročne.

Projekt bol vytvorený špeciálne pre Rašínovo nábrežie a je zároveň pilotným návrhom témy historických kúpeľov. Jeho tvorcovia by ním chceli presadiť snahu o znovuobnovenie tradície spoločných verejných priestorov, ktoré by boli určené pre každého, bez akýchkoľvek rozdielov.

ZdrojBuďte prvý