Manipulačnú techniku si môžete zaobstarať aj ekonomickejšie

Vyžaduje si váš biznis aj špecializované zariadenia, ktorými budete vy alebo vaši zamestnanci nakladať, stohovať alebo komisionovať materiály a produkty? O manipulačnej technike už v tom prípade určite máte prehľad. Nie vždy je nutné zaobstarávať si ju priamym nákupom.

Náklady na manipulačnú techniku môžu tvoriť každoročne nemalé percento vašich rozpočtov na réžiu firmy. Drahé zariadenia, drahé servisovanie, do toho školenia pre zamestnancov, týkajúce sa obsluhy aj bezpečnosti pri práci. Efektívnym spôsobom, ako znížiť cenu za využívanie manipulačnej techniky môže byť jej prenájom.

Rôzne druhy zapožičania manipulačnej techniky

Vlastniť každú jednu položku týkajúcu sa vášho biznisu je dnes už prežitok. Nájdete špecializované firmy, ktoré sa zameriavajú na prenájom ťažkých strojov, manipulačnej techniky aj špecifických potrieb stavebných či skladníckych spoločností. Logickým prístupom k znižovaniu svojich nákladov je preto prenájom.

Krátkodobý prenájom vám môže poslúžiť v prípade výpadku niektorého zo strojov, no ak chcete vybaviť svoj vozový park, dlhodobý prenájom manipulačnej techniky je pre vás ideálny. Takýto prenájom funguje podobne, ako môžete byť zvyknutí pri iných službách alebo produktoch:

  • Nastavenie pevných splátok prenájmu od 24 mesiacov,
  • Prispôsobiteľné sadzby,
  • Zahrnuté servisné služby a podpora,
  • Kryté výpadky prevádzky prenajatého zariadenia.

Vysokozdvižné vozíky a inú manipulačnú techniku môžete využívať dokonca s garanciou vrátenia peňazí. Renomované spoločnosti ako Still vám ponúkajú špeciálne splátkové systémy, ktoré zohľadňujú súvislosť medzi používaním zariadenia a vašimi nákladmi. Znamená to, že nebudete platiť paušálnu prevádzku zapožičanej techniky, ale len skutočné prevádzkové hodiny. 

Splátka v tomto systéme pozostáva zo:

  • Základnej splátky vypočítanej podľa obdobia 12 mesiacov,
  • Z flexibilnej dynamickej splátky podľa využívania zariadenia.

Práve dynamická splátka sa vypočítava z počtu prevádzkových hodín. Ak by sa vám podarilo presiahnuť dohodnutú prevádzkovú dobu zariadenia, jednoducho uhradíte príslušnú hodinovú sadzbu nad limit. Splátkový systém funguje aj naopak, to znamená, že pri využití zariadenia pod limit obdržíte od spoločnosti dobropis.

Manipulačná technika aj na lízing

Najmä pre väčšie spoločnosti je výhodný operatívny lízing, ktorý zabezpečuje strednodobé až dlhodobé využívanie techniky, za ktorú nie je nutné platiť plnú sumu. Úhrada sa rieši vo forme splátok, podobne ako pri klasickom zapožičaní. Po skončení zmluvy môžete techniku vrátiť naspäť a vybrať si rovnaký alebo iný typ zariadenia na využívanie.

 

Zahrňte prenajaté zariadenia medzi svoje aktíva

Pri uzavretí zmluvy o nájme s následným odkúpením môžete získať ďalšiu výhodu. Získate možnosť daňového odpisu zariadenia. Vďaka takémuto investičnému financovaniu sa vyhnete komplikáciám s obstarávaním techniky, ktorú budete v konečnom dôsledku vlastniť, nielen si ju dlhodobo prenajímať.

"Čo si dokáže ľudská myseľ predstaviť a čomu uveriť, to dokáže aj dosiahnuť." Napoleon HillBuďte prvý