Koľko človek potrebuje peňazí aby bol v Amerike považovaný za bohatého?

Veľa Američanov tvrdí, že ich život je pokojný a to berú ako skutočné bohatstvo života.  Pre Modern Welfare Index od Charlesa Schwabho, ktorý sa konal už druhý rok sa na túto tému vyjadrilo viacero ľudí. Avšak len 11 percent z nich uviedlo, že byť bohatý pre nich znamená mať množstvo financií. Najviac opýtaných uviedlo iné dôležité koncepty, ktoré ich robia spokojnými a nezabudli tiež uviesť, akú dôležitosť každému konceptu pripisujú.

Podľa prieskumu, minulý rok ,,stačilo“ na bohatstvo v Amerike mať na účte v priemere 1,2 milióna dolárov, ale tento rok sa položka zvýšila na 1,4 milióna dolárov.

Internetový prieskum medzi Američanmi vo veku od 21 až 75 rokov ukázal že bohatstvo v podobne peňazí znázorňuje sumu 2,4 milióna dolárov.

18 percent opýtaných uviedlo, že pre nich bohatstvo znamená pocit hojnosti a možnosť dopriať si všetko čo chcú. Ale o jedno percento viac ľudí uviedlo, že byť bohatý znamená mať úprimné vzťahy so svojou rodinou a priateľmi. Výkonný riaditeľ finančného manažéra United Capital Joe Duran tvrdil, že  po tom ako postavil svoju prvú spoločnosť mu bolo jasné, že peniaze sú len hnacím prostriedkom, je to symbol možnosti vyberať si, avšak o nepredstavuje skutočné bohatstvo.

Realizovaný prieskum tiež obsahoval požiadavku, aby ľudia vybrali odpoveď, čo pre nich bohatstvo znamená. Najčastejšou odpoveďou bolo trávenie času so svojou rodinou. Túto možnosť uviedlo až 62% opýtaných, pričom nasledujúca odpoveď znamenala, že mať čas na seba, ktorá predstavovala až číslo 55%. 41% ľudí za bohatstvo považujú to, keď sa dobre najedia.

Aj služby spoločností akými sú Netflix, Spotify alebo Amazon Prime spôsobili, to, že až 44% ľudí  sa cítia bohatšie. Tiež mnohé vyjadrenia tvrdia, že k bohatstvu patrí aj možnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pomáhať blízkym aj finančnou pomocou.

Ľudia z generácie Y majú na túto tému väčšinou pozitívny názor. Približne 64%  ľudí od 20 do 30 rokov veria v to, že raz sa bohatými (po finančnej stránke) skutočne stanú. Mnohé iné realizované prieskumy od firiem zaoberajúcimi sa finančnými službami, akým je prieskum od firmy Schwab uviedol, že úspešní ľudia majú zväčša svoj finančný plán. Približne 52 percent ľudí uviedlo, že tento plán nemali práve preto, že nemali dostatok peňazí na to aby plán zrealizovali.

Niektorí ľudia tiež tvrdili, že finančný plán nemajú pretože ich zasiahla kríza v roku 2008 a ich peniaze podliehali  podvodníkom.

Podľa prieskumu je zarábanie financií skutočne prínosné. Uviedlo to aj 49% opýtaných, ktorí tvrdili, že kľúčom k bohatstvu je práve peniaze šetriť a následne investovať, avšak 40% opýtaných si skôr vyberá zložitejšiu prácu.

Zdroj článku: bloomberg

Zdroj fotografie: pixabayBuďte prvý