Finančná istota – prečo si zabezpečiť budúcnosť formou dlhopisov?

Medzi najčastejšie vyhľadávané  výrazy na internete jednoznačne patrí slovné spojenie ako zbohatnúť, alebo ako rýchlo a jednoducho prísť ku veľkým peniazom. Keďže v minulosti bol internet len v plienkach,  mnoho nádejných boháčov plánovalo svoj majetok navýšiť formou investícií.

Atraktívne bolo predovšetkým striebro. Jeho trhová cena, ustanovená v auguste tohto roku, predstavuje 19,67 UDS/oz, čo v praxi znamená, že za množstvo približne 279, 33 oz Ag majiteľ úspešne získa 5 494 USD. Avšak, aj keď sa na prvý pohľad javí, že vložiť peniaze do striebra je tou jedinou a najsprávnejšou voľbou, skúsenosti mnohých investorov potvrdzujú presný opak. A to v dôsledku, že ak striebro v minulosti zožalo značný úspech, to ešte nezaručuje jeho absolútny progres aj v budúcnosti.

Ak však túžime svoju budúcnosť čo najviac finančne zabezpečiť, je nutné korene investičného trhu hľadať spätne v minulosti. Už viac ako jedno tisícročie sa potvrdzuje fakt, že investície formou dlhopisov patria medzi najstaršie a zároveň aj najznámejšie druhy vloženia financií.

Medzi investormi dlhopisy bodujú, pretože sú omnoho bezpečnejšie ako samotné akcie. Potvrdzuje to aj samotná zahraničná ekonomika, kde preklad z anglického bond označuje dlhopis ako dlhový cenný papier s pevným výnosom.

 

Tri jedinečné benefity obľúbených dlhopisov

Istota a predvídateľnosť-  Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že ohľadom financií neexistuje na svete žiadna situácia, pri ktorej by sme neuvítali informácie o tom, čo nás reálne čaká. Keďže práve istota zohráva v stave budúcnosti kľúčovú úlohu, je vhodné sa uistiť, že forma dlhopisov je pre nás to pravé orechové.

Z celkovej populácie má práve skupina dôchodcov obavy ohľadom svojej finančnej istoty. Avšak nepopierateľnou výhodou je fakt, že ako majitelia dlhopisov budú mať o svojej finančnej budúcnosti jasnú predstavu.

Ich budúci výnos je väčšinou známy a cenové výkyvy sú omnoho nižšie ako pri akciách. Taktiež si klienti môžu vybudovať príspevok, vďaka ktorému si v prípade potreby môžu dovoliť si vziať vyšší príjem. Napríklad pri odchode do spomínaného dôchodku.

Bezpečnosť- Úrokové sadzby z dlhopisov sú podstatne výnosnejšie ako tie, ktoré sú ponúkané bankami za zavedenie sporiaceho účtu. Pretože ak si peniaze odkladáte,  logicky to znamená , že ich v krátkodobom horizonte neplánujete minúť. A práve v tomto momente sa nepopierateľne uplatňuje benefit obľúbených dlhopisov, v dôsledku ktorých sa potvrdzuje  staré pravidlo, že ,,čas sú peniaze.“

Okrem vyššieho výnosu ako z termínovaných vlakov je ďalšou výhodou prednostné právo na podiel z likvidačného zostatku pred akcionármi. Čo znamená, že ak spoločnosť bude čoskoro zrušená, držitelia dlhopisov majú prednosť  pred majiteľmi akcií. Majú tak väčšiu šancu na prijatie platby.

Jednoduchosť a transparentnosť– Dlhopisy sú taktiež výborným nástrojom na diverzifikáciu portfólia.  Dlhopisy s vysokým výnosom vám pomôžu rozšíriť aktíva naprieč rôznymi segmentami finančného trhu. Keďže sú považované za samostatnú triedu aktív, ich rozdielne vlastnosti umožňujú znižovať riziko v každej finančnej triede.

Zdroj fotografieBuďte prvý