Demotivácia zamestnancov ohrozuje fungovanie celého podniku

Byť dobre finančne ohodnotený – po tom túži každý jeden zamestnanec. Mnohé slovenské, ale aj zahraničné firmy, ktoré majú na Slovensku pobočky svojim zamestnancom nedajú zarobiť a čo je ešte horšie, zamestnancom, ktorí pochádzajú z krajiny ako firma, platia viac ako Slovákom. Je to diskriminácia, ale čo môže urobiť obyčajný radový zamestnanec pre to, aby mu zamestnávateľ pridal?

Počet nezamestnaných síce klesá, ale aj tak nemá kto pracovať

Nemôže urobiť takmer nič a práve kvôli takejto situácii stráca motiváciu pracovať vo firme a začína uvažovať, že firmu opustí a nájde si nové pracovné miesto. Je ale nutné, aby toto zamestnávatelia riskovali, keď dobre vedia, aká je situácia na trhu? Napriek tomu, že nezamestnanosť klesá, stále nemá kto pracovať na niektorých pracovných pozíciach. Napríklad taký počet vedeckých pracovníkov, ktorí perfektne ovládajú laboratórne váhy, je veľmi málo. Kto bude teda túto robotu robiť za nich? Firmy by si mali vychovávať nových zamestnancov prostredníctvom duálneho vzdelávania.

Zamestnávatelia by mali byť na pozore

Terajšia stredná generácia tu nebude večne a to by si mali uvedomiť aj zamestnávatelia. Keď táto generácia odíde, hrozí, že nebude mať kto pre nich pracovať, čo samozrejme môže ohroziť zisky a celkovú existenciu firmy. Snažte sa preto zamestnancov motivovať. Sústreďte sa na to, aby mali dobré pracovné prostredie, aby im nič nechýbalo a hlavne aby neživorili. Dobrý zamestnanec = úspech firmy. Na to by ste mali myslieť a robiť všetko, aby vaši zamestnanci neboli demotivovaní. Keď treba, investujte do lepších obchodných váh a kúpte zamestnancom nové pracovné odevy.

Náš zamestnanec, náš pán

Zamestnanec by mal byť pre majiteľa podniku prioritou číslo jeden. Dúfajme, že sa do budúcnosti mentalita zamestnávateľov zmení k lepšiemu, aby zamestnanci nemuseli pendlovať medzi viacerými firmami a ostali len u jednej, v tomto prípade u vás. Keď sa niečo pokazí, zamestnanca vypočujte. Keď sa nedajbože pokazí služobné auto alebo stroj v sklade a zamestnanec od vás bude požadovať priamočiary pohon, pomocou ktorého pokazený stroj zdvihne, snažte sa mu vyhovieť. V prvom rade si uvedomte, že ide o dobro vašej firmy.

Zdroj: pixabay.com

"Čo si dokáže ľudská myseľ predstaviť a čomu uveriť, to dokáže aj dosiahnuť." Napoleon HillBuďte prvý