3  typy strachu, ktoré možno zažíva každý z nás

Kiežby som sa mohol/a vrátiť späť do detských čias.  Aj vy si hovoríte túto vetu?Vtedy nás nič akosi netrápilo. Celý náš svet tvorili hračky, plyšové zvieratká a formičky na pieskovisku. Prečo na tvári dospelých ľudí nevidno už tak často ten šťastný úsmev? Taký aký sme ho zažívali my ako deti, taký ktorý sme  zazreli aj na perách svojich príbuzných. Čo sa od týchto čias vlastne zmenilo?

Občas sa nám zdá, že svet je úplne iný. Akýsi rýchlejší ako ho zažívali naši rodičia či starí rodičia. Informácie dostávame cez sociálne siete oveľa rýchlejšie ako tomu bolo kedysi, keď internet vôbec neexistoval. Môže to znamenať tvrdenie, že  naše myšlienky a pocity bojujú s mnohými  nejasnými otázkami, na ktoré ešte stále nepoznáme odpovede?

Pravdu možno nájdete jednoducho sami za seba a to  práve v nasledujúcich riadkoch.

Strach zo zlyhania  – či už je to škola, práca alebo záľuby. Každým dňom sa usilujeme svoje sny premeniť na skutočnosť. Keď nastanú ťažšie situácie ľahšie skĺzneme k deprimujúcim myšlienkam, ktoré nás oberajú o energiu a vytrvalosť. Našťastie dnes  nájdeme viaceré možnosti ako zmierniť stres. Niekomu je vhodné sa naladiť na príjemnú hudbu, prečítať si zaujímavú knihu či vyskúšať dychové cvičenia. Každý sme iný, preto je vhodné vyskúšať viacero príjemných možností, a vybrať si tú najideálnejšiu.

Strach zo samoty a odmietania – Srdcové záležitosti sú mnohokrát nejasnou cestou. Nielenže sa niekedy nevyznáme v partnerových pocitoch, ale občas ani v tých svojich. Nech už sa nám deje  v živote čokoľvek, v prvom rade je dôležité mať rád a dôverovať v samých seba. Lebo akú energiu vysielame, takú pravdepodobne dostaneme aj späť.

Strach z budúcnosti – Priznajme si, koľko krát sa zaoberáme otázkami, čo by bolo keby sa stalo či nestalo? Avšak pri týchto obavách nám uteká prítomný okamih, ktorý práve v tejto chvíli môže znamenať významnú zmenu, ktorá ovplyvní ďalšie udalosti v našom živote.

Všeobecne  platí, že stresovým situáciám sa jednoducho nevyhneme, avšak dokážeme si psychiku posilniť mnohými spôsobmi. Stačí si pre nás vybrať jednoducho tú správnu.

Zdroj Fotografie: pixabay.comBuďte prvý